Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  GERECHTSDEURWAARDERSWET  INZAKE  GEVOLGEN  AMBTSHANDELINGEN

Versie 26 januari 2001

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1992-1993, 1993-1994, 1998-1999, 1999-2000, 23 081.
Handelingen II 1999-2000, blz. 4824-4838, 4878-4893, 4920.
Kamerstukken I 1999-2000, 23 081 (234, 234a, 234b); 2000-2001, 23 081 (109, 109a).
Handelingen I 2000-2001, zie vergadering d.d. 23 januari 2001.

 

 

WET van 26 januari 2001, Stb. 2001, 71, tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat. Inwerkingtreding: 15 juli 2001 (Stb. 2001, 327).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het bij koninklijke boodschap van 9 september 1992 ingediende wetsvoorstel houdende de Gerechtsdeurwaarderswet, indien dit tot wet wordt verheven, aan te vullen met enkele bepalingen ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
Aan onderdeel A van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x