Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WIN  INZAKE  AANWIJZING  BIJZONDERE  CATEGORIEňN  VREEMDELINGEN

Versie 28 juni 2001

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 27 000.
Handelingen II 2000-2001, blz. 3558-3582, 3715.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 000 (252, 252a, 252b).
Handelingen I 2000-2001, blz. 1448-1458.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 28 juni 2001, Stb. 2001, 351, houdende wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers houdende regels tot aanwijzing van bijzondere categorieŽn vreemdelingen ten behoeve van inburgering. Inwerkingtreding: 25 juli 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen tot aanwijzing van bijzondere categorieŽn vreemdelingen ten behoeve van inburgering;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet inburgering nieuwkomers wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1ļ, worden na "behoudens degene

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x