blz. 1  

Kamerstukken II 1999-2000, 27 000

Wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers, houdende regels tot aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     Doel van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) is dat nieuwkomers die met het oog op een permanent verblijf in Nederland aanwezig zijn zo snel mogelijk het vermogen verwerven om zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen.
     Eén van de uitgangspunten van de wet is dat de regeling niet van toepassing is op nieuwkomers die in Nederland verblijven voor een tijdelijk doel. Deze personen zijn erop gericht om na enige tijd weer naar het land van herkomst terug te keren. Dit geldt eveneens voor de met deze nieuwkomers meegekomen gezinsleden.

     In artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1º, van de Win zijn de nieuwkomers die hier voor een tijdelijk doel verblijven uitgezonderd. In het tweede lid van artikel 1 is omschreven wat onder verblijf voor een tijdelijk doel

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.