Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ABW  IN  VERBAND  MET  VRIJLATEN  UITKERINGEN  TEGOEDEN  TWEEDE  WERELDOORLOG,  ALSMEDE  TECHNISCHE  AANPASSINGEN  ABW,  IOAW,  IOAZ  EN  WIK

Versie 14 september 2001

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2000-2001, 27 770.
Handelingen II 2000-2001, blz. 5799.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 770 (329, 329a).
Handelingen I 2000-2001, zie vergadering d.d. 11 september 2001.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 14 september 2001, Stb. 2001, 426, tot wijziging van de Abw in verband met het vrijlaten van de individuele uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog, alsmede wijziging van de Abw, de Ioaw, de Ioaz en de Wik in verband met een aantal andere technische aanpassingen. Inwerkingtreding: 3 oktober 2001, zie artikel V.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Abw te wijzigen om zo het vrijlaten van de individuele uitkeringen op grond van de tegoeden Tweede Wereldoorlog te regelen, alsmede dat het wenselijk is de Abw, de Ioaw, de Ioaz en de Wik te wijzigen in verband met een aantal andere technische aanpassingen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

1. Volgens de redactie dient "een aantal andere technische aanpassingen" te worden vervangen door: een aantal technische aanpassingen.

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene bijstandswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 31, eerste lid, komt te luiden:
-1. Bij een verblijf in een inrichting is de bijstandsnorm per kalendermaand, indien het betreft:
a. een alleenstaande of een alleenstaande ouder: 509,38;
b. gehuwden: 792,37.
B.
[MvT]
In artikel 39, eerste lid, wordt "deze niet beschikt" vervangen door: de alleenstaande of het gezin niet beschikt.
C.
[MvT]
Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x