blz. 1  

Kamerstukken II 2000-2001, 27 770

Wijziging van de Abw in verband met het vrijlaten van de individuele uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog, alsmede wijziging van de Abw, de Ioaw, de Ioaz en de Wik in verband met een aantal andere technische aanpassingen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m V
 

 

 

Algemene  toelichting

 

     In maart 2000 heeft de regering gelden ter beschikking gesteld als erkenning van achteraf geconstateerde tekortkomingen in de bejegening van de betrokken oorlogsslachtoffers in het rechtsherstel en als erkenning van morele aanspraken (Kamerstukken II 1999-2000, 25 839, nr. 13). De regering heeft besloten deze middelen bij de toepassing van de Algemene bijstandswet (Abw) en andere op het inkomen van rechthebbende afgestemde publiekrechtelijke uitkeringen of verstrekkingen buiten beschouwing te laten. De eerste uitkeringen zijn inmiddels betaalbaar gesteld. De wijziging van de Abw voorziet in de daartoe noodzakelijke aanpassing van artikel 43, tweede lid. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer zijn bij brief van 30 januari 2001 (SZW 0.000.069, BZ/IW/01/3691B en BZ/IW/01/3691C) hiervan

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.