BESLUIT van 5 november 2001, Stb. 2001, 538, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 september 2001, nr. 5122961/01/6;
     Gelet op artikel 8:41, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 27b, tweede lid, en artikel 29a, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 22, zesde lid, van de Beroepswet, artikel 24, zesde lid, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 40, zesde lid, van de Wet op de Raad van State, artikel 7.67 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en artikel 1, derde lid, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken;
     De Raad van State gehoord (advies van 25 oktober 2001, nr. W03.01 0511/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 30 oktober 2001, nr. 5129471/01/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. I.
Artikel 8:41, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel a wordt "ƒ60,00" vervangen door: ƒ64,00.
2. In onderdeel b wordt "ƒ225,00" vervangen door: ƒ241,00.
3. In onderdeel c wordt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.