Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  VERZELFSTANDIGING  RE¤NTEGRATIEDIENSTEN
ARBEIDSVOORZIENINGSORGANISATIE

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2000-2001, 27 549

Regels met betrekking tot de positionering van de re´ntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging re´ntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Re´ntegratiemarkt in relatie tot de privatisering van het re´ntegratiebedrijf van Arbeidsvoorziening
3 Het proces van privatisering
4 Positionering van het re´ntegratiebedrijf op de markt
4.1 FinanciŰle startpositie
4.2 Continu´teit van de dienstverlening
5 Hoofdlijn regeling wetsvoorstel
6 Bestuurlijke verhoudingen
7 Gegevensverstrekking door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
8 FinanciŰle gevolgen
9 Opvatting CBA (uitvoeringstoets)
xArtikelsgewijs
xxr Artikelen 1 t/m 17
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel regelt de overgang van de huidige dienstverlening door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in het kader van de re´ntegratie van moeilijk plaatsbare werkzoekenden en arbeidsgehandicapten en in het kader van moeilijk vervulbare vacatures naar een privaatrechtelijk bedrijf dat in concurrentie met derden opdrachten moet verwerven. Deze overgang betreft een uitwerking van het Regeerakkoord 1998 en de kabinetsplannen met betrekking tot de toekomstige Structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI).

     In het Regeerakkoord 1998 is gekozen voor het introduceren van meer concurrentie bij de uitvoering van re´ntegratieactiviteiten, waarbij Arbeidsvoorziening in concurrentie met re´ntegratiebedrijven opdrachten moet zien te verwerven van de hiertoe aan te wijzen opdrachtgevers. Doel hiervan is om de effectiviteit en de efficiency van de uitvoering van de re´ntegratie te vergroten.
     In de plannen met betrekking tot de Structuur uitvoering werk en inkomen is nader uitwerking gegeven aan de uitvoering van re´ntegratieactiviteiten door private, met elkaar concurrerende, re´ntegratiebedrijven. Daarbij komt de verantwoordelijkheid voor de re´ntegratie van moeilijk plaatsbare werkzoekenden, die nu nog bij Arbeidsvoorziening ligt, te liggen bij gemeenten, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en sociale partners.

     In het Kabinetsstandpunt SUWI van maart 1999 is in dit kader aangegeven dat de huidige re´ntegratieactiviteiten van Arbeidsvoorziening zullen worden ondergebracht in een re´ntegratiebedrijf Arbeidsvoorziening dat, na enige tijd, volledig geprivatiseerd zal worden. Daarbij is aangekondigd dat de overgang van de re´ntegratieactiviteiten van Arbeidsvoorziening naar de markt op een zorgvuldige wijze zal plaatsvinden.
     In het Nader kabinetsstandpunt SUWI van januari 2000 is de keuze voor privatisering van de re´ntegratieactiviteiten van Arbeidsvoorziening nog eens bevestigd.

     rblz.|2| Binnen de Arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft inmiddels een interne ontvlechting plaatsgevonden, waarbij aparte bedrijfsonderdelen zijn ontstaan onder

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x