blz. 1  

Kamerstukken II 2000-2001, 27 549

Regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Reïntegratiemarkt in relatie tot de privatisering van het reïntegratiebedrijf van Arbeidsvoorziening
3 Het proces van privatisering
4 Positionering van het reïntegratiebedrijf op de markt
4.1 Financiële startpositie
4.2 Continuïteit van de dienstverlening
5 Hoofdlijn regeling wetsvoorstel
6 Bestuurlijke verhoudingen
7 Gegevensverstrekking door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
8 Financiële gevolgen
9 Opvatting CBA (uitvoeringstoets)
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen 1 t/m 17
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel regelt de overgang van de huidige dienstverlening door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in het kader van de reïntegratie van moeilijk plaatsbare werkzoekenden en arbeidsgehandicapten en in het kader van moeilijk vervulbare vacatures naar een privaatrechtelijk bedrijf dat in concurrentie met derden opdrachten moet verwerven. Deze overgang betreft een uitwerking van het Regeerakkoord 1998 en de kabinetsplannen met betrekking tot de toekomstige Structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI).

     In het Regeerakkoord 1998 is gekozen voor het introduceren van meer concurrentie bij de uitvoering van reïntegratieactiviteiten, waarbij Arbeidsvoorziening in concurrentie met reïntegratiebedrijven opdrachten moet zien te verwerven van de hiertoe aan te wijzen opdrachtgevers. Doel hiervan is om de effectiviteit en de efficiency van de uitvoering van de reïntegratie te vergroten.
     In de plannen met betrekking tot de Structuur uitvoering werk en inkomen is nader uitwerking gegeven aan de uitvoering van reïntegratieactiviteiten door private, met elkaar concurrerende, reïntegratiebedrijven. Daarbij komt de verantwoordelijkheid voor de reïntegratie van moeilijk plaatsbare werkzoekenden, die nu nog bij Arbeidsvoorziening ligt, te liggen bij gemeenten, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en sociale partners.

     In het Kabinetsstandpunt SUWI van maart 1999 is in dit kader aangegeven dat de huidige reïntegratieactiviteiten van Arbeidsvoorziening zullen worden ondergebracht in een reïntegratiebedrijf Arbeidsvoorziening dat, na enige tijd, volledig geprivatiseerd zal worden. Daarbij is aangekondigd dat de overgang van de reïntegratieactiviteiten van Arbeidsvoorziening naar de markt op een zorgvuldige wijze zal plaatsvinden.
     In het Nader kabinetsstandpunt SUWI van januari 2000 is de keuze voor privatisering van de reïntegratieactiviteiten van Arbeidsvoorziening nog eens bevestigd.

      blz. 2  Binnen de Arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft inmiddels een interne ontvlechting plaatsgevonden, waarbij aparte bedrijfsonderdelen zijn ontstaan onder

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.