Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  GRONDWET  INZAKE  BINNENTREDEN  WONINGEN

Versie 7 februari 2002

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 26 158.
Handelingen II 2000-2001, blz. 6062.
Kamerstukken I 2001-2002, 26 158 (57, 57a, 57b).
Handelingen I 2001-2002, blz. 905-919, 933-949.

MEMORIE VAN TOELICHTING (eerste lezing)
MEMORIE VAN TOELICHTING (tweede lezing)

 

 

WET van 7 februari 2002, Stb. 2002, 144, houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden van woningen. Inwerkingtreding: 21 maart 2002.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet van 12 maart 1998 (Stb. 1998, 146) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het binnentreden in woningen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT + bis]
De Grondwet ondergaat de in de artikelen II en III omschreven veranderingen.

 

Art. II.  [MvT + bis]
Artikel 12 van de Grondwet komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x