Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  WIJZIGING  ONDER  MEER  AWBZ  INZAKE  OPHEFFEN  ONDUIDELIJKHEID  RECHTSGEVOLG  INDICATIES

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2001-2002, 28 228

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde onduidelijkheid omtrent het rechtsgevolg van door indicatieorganen te stellen indicaties op te heffen, alsmede wijziging van de Ziekenfondswet teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
x Artikelen I t/m III
 

 

 

Algemeen

 

     In december 2000 heeft de Centrale Raad van Beroep uitgesproken dat een positief of negatief advies van een indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (verder: AWBZ) niet kan worden aangemerkt als een beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, oftewel als een besluit in de zin van laatstgenoemde wet. De Centrale Raad kwam tot dit oordeel omdat noch in de tekst, noch in de geschiedenis van totstandkoming van de artikelen 9a en 9b van de AWBZ dwingende aanwijzingen waren te vinden voor een ander oordeel omtrent het rechtskarakter van het advies van het indicatieorgaan.

1. Centrale Raad van Beroep, 19 december 2000, RZA 2001, 34.

     Het ten aanzien van de indicatiestelling in de AWBZ gevoerde beleid is er altijd op gericht geweest een scheiding aan te brengen tussen enerzijds de taken van de indicatieorganen, als instanties die de indicatie vaststellen, en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x