Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

COMPTABILITEITSWET  2001

Versie 13 juli 2002

(Recente versie)

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 27 849.
Handelingen II 2001-2002, blz. 4690-4692, 4835, 4836.
Kamerstukken I 2001-2002, 27 849 (327, 327a, 327b, 327c).
Handelingen I 2001-2002, blz. 1733-1738.

 

 

WET van 13 juli 2002, Stb. 2002, 413, tot vaststelling van de Wet inzake het beheer van de financiŽn van het Rijk (Comptabiliteitswet 2001). Inwerkingtreding: 1 september 2002 (Stb. 2002, 414).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de Comptabiliteitswet te vervangen door nieuwe wettelijke bepalingen over het beheer van de financiŽn van het Rijk, mede ter uitvoering van de artikelen 78 en 105 van de Grondwet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze.

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  IX

Overgangs- en slotbepalingen

 

Art. 103.
Artikel 31 van de Wet financiering volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A.
In het tweede lid wordt de zinsnede "bedoeld in artikel 2 van de Comptabiliteitswet" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x