Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  VOORWAARDELIJKE  MACHTIGING  EN  OBSERVATIEMACHTIGING

Versie 13 juli 2002

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 27 289.
Handelingen I 2000-2001, blz. 6144-6185, 6209-6277; 2001-2002, blz. 2866-2887, 3358-3368, 3493-3496.
Kamerstukken I 2001-2002, 27 289 (239, 239a, 239b, 239c, 239d, 239e, 239f).
Handelingen I 2001-2002, blz. 1651-1661, 1705-1714, 1715-1717.

 

 

WET van 13 juli 2002, Stb. 2002, 431, tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging). Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 467).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat uit evaluatie van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen is gebleken dat er behoefte bestaat aan een wettelijke mogelijkheid patiŽnten buiten de inrichting te behandelen ter afwending van gevaar dat zonder behandeling slechts in een inrichting kan worden afgewend;
     Overwegende voorts, dat het wenselijk is een mogelijkheid te scheppen voor een observatiemachtiging;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. V.
In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht, onderdeel H, onder 1, wordt "De artikelen 20, eerste lid, 38, 39 en 40" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x