blz. 1  

Kamerstukken II 2001-2002, 28 370

Wijziging van de Beroepswet in verband met het openstellen van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep tegen uitspraken omtrent besluiten van de Stichting Maror-gelden Overheid, de Stichting Joods Humanitair Fonds, de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma en de Stichting Het Gebaar

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
x Artikelen I t/m III
 

 

 

Algemeen

 

     Dit wetsvoorstel strekt tot het openstellen van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep tegen uitspraken van de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken inzake besluiten van de Stichting Maror-gelden Overheid, de Stichting Joods Humanitair Fonds en de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, respectievelijk de Stichting Het Gebaar. Bij brieven van 21 september 2000 (Kamerstukken I/II 2000-2001, 27 420, nr. 1) en 9 oktober 2001 (Kamerstukken I/II 2001-2002, 28 038, nr. 1) heeft het kabinet de Staten-Generaal ge├»nformeerd over de oprichting van deze stichtingen. Daarbij is aangegeven dat de verdeling door deze stichtingen van de gelden die beschikbaar zijn gesteld aan respectievelijk de joodse gemeenschap, de gemeenschappen van Sinti en Roma en de Indische gemeenschap dient plaats te vinden in een publiekrechtelijk kader. Tevens is daarbij aangegeven dat dit meebrengt dat tegen besluiten van de stichtingen bezwaar en beroep zullen openstaan overeenkomstig het stelsel van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
     Dit betekent dat tegen besluiten van de stichtingen bezwaar kan worden gemaakt bij de stichtingen zelf (artikel 7:1 Awb). Tegen de beslissing op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.