Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  DUALISERING  PROVINCIEBESTUUR

Versie 16 januari 2003

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2001-2002, 2002-2003, 28 384.
Handelingen II 2002-2003, blz. 255-284, 415-450, 531-534.
Kamerstukken I 2002-2003, 28 384 (33, 33a, 33b, 33c, 33d).
Handelingen I 2002-2003, zie vergadering d.d. 14 januari 2003.

 

 

WET van 16 januari 2003, Stb. 2003, 17, tot wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur (Wet dualisering provinciebestuur). Inwerkingtreding: 12 maart 2003 (Stb. 2003, 18).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur te dualiseren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV.
In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt onder B (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), onder vernummering van punt 3 tot punt 4, een nieuw punt 3 toegevoegd, dat luidt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x