Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

AANPASSINGSWET  WET  DUALISERING  GEMEENTEBESTUUR

Versie 6 februari 2003

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2001-2002, 2002-2003, 28 243.
Handelingen II 2001-2002, blz. 5316-5335, 5448-5449.
Kamerstukken I 2001-2002, 28 243 (409); 2002-2003, 28 243 (34; 34a, 34b, 34c, 34d).
Handelingen I 2002-2003, zie vergadering d.d. 28 januari 2003.

 

 

WET van 6 februari 2003, Stb. 2003, 56, houdende aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur [Aanpassingswet Wet dualisering gemeentebestuur, red.]. Inwerkingtreding: 7 maart 2002 (Stb. 2003, 57).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur wenselijk is enkele wetten aan te passen en in die wet enkele verbeteringen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Algemene bijstandswet wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 130, vijfde lid, wordt "een deskundige" vervangen door: de accountant.
 
 

Art. X.
De Wet inkomensvoorziening kunstenaars wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 33, vierde lid, wordt "de deskundige" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x