Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  WIJZIGING  ABW,  IOAW  EN  IOAZ  MET  BETREKKING  TOT  SCHOLINGSMOGELIJKHEDEN

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2001-2002, 28 193

Wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen met betrekking tot scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 [Inleiding, red.]
2 Voorgestelde wijzigingen
1 Aantoonbare inspanning tot het vinden van werk
2 Beoordeling van de noodzaak van de scholing
3 Maatwerk ten aanzien van de arbeidsverplichtingen
4 Criteria voor de scholing
5 Financiering van de scholing
6 Invoering meldingsplicht
3 Budgettaire effecten
4 Monitoring en evaluatie
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m III
 

 

 

Algemeen

 

[Inleiding, red.]


     De huidige regeling met betrekking tot scholingsmogelijkheden voor bijstandsgerechtigden met een arbeidsverplichting is complex en voor meerdere uitleg vatbaar. Bovendien biedt deze regeling onvoldoende mogelijkheden voor maatwerk.¹ De voorgestelde wijzigingen beogen aan deze bezwaren tegemoet te komen. Het gaat daarbij om wijzigingen van de artikelen 9 en 114 van de Algemene bijstandswet (Abw). In het voorstel is tevens rekening gehouden met recente jurisprudentie over het volgen van universitair (deeltijd)onderwijs door bijstandsgerechtigden.
     In het verlengde van de wijziging van artikel 114 Abw wordt artikel 37 van de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en artikel 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsgehandicapte zelfstandigen (Ioaz) op overeenkomstige wijze veranderd.

1. Zie motie van het lid Bussemaker, Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 XV, nr. 33, en de gewijzigde motie van de leden Bussemaker en Schimmel, Kamerstukken II 1999-2000, 26 447, nr. 27.

 

Voorgestelde wijzigingen


1. Aantoonbare inspanning tot het vinden van werk


     Bij de reļntegratie van bijstandsgerechtigden dient arbeidsinschakeling en arbeidsbemiddeling voorop te staan. Een zo spoedig mogelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt staat ook voorop in de afspraken die met de gemeenten zijn gemaakt in het kader van de Agenda voor de Toekomst. Wanneer vastgesteld wordt dat arbeidsinschakeling niet of nog niet mogelijk is, omdat de betrokkene niet over de noodzakelijke kwalificaties beschikt, kan aanvullende scholing noodzakelijk zijn. Deze scholing kan, naar de opvatting van het kabinet, pas aan de orde komen nadat er door de betrokkene een aantoonbare inspanning is verricht tot het vinden van passende arbeid en deze arbeid ondanks deze inspanningen niet voorhanden is. Het vereiste van een "aantoonbare inspanning tot het vinden van werk" is thans niet in de wet geregeld en wordt nu door de wijziging van artikel 114 in de Abw, van artikel 37 Ioaw en van artikel 37 Ioaz wettelijk vastgelegd.
     Scholing is een instrument dat op maat ingezet moet worden; het betreft een op de persoon toegesneden aanpak die niet langer dan noodzakelijk
rblz.|2| moet duren. Als voorwaarde voor scholing geldt dat deze gericht is op een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt en beoogt het aanvaarden van passende arbeid te

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x