Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  WIJZIGING  CSV  EN  IW  1990  IN  VERBAND  MET  INVOERING  OPDRACHTGEVERS-  EN  KOPERSAANSPRAKELIJKHEID  IN  CONFECTIESECTOR  EN  VRIJWARINGSREGELING  IN  KETENAANSPRAKELIJKHEID

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 1996-1997, 25 035

Wijziging van de Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet 1990 in verband met de invoering van de opdrachtgeversaansprakelijkheid en de kopersaansprakelijkheid in de confectiesector en invoering van een vrijwaringsregeling in de ketenaansprakelijkheid

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Voorgeschiedenis
3 Ketenaansprakelijkheid/opdrachtgeversaansprakelijkheid/kopersaansprakelijkheid in de confectiesector
3.1 Ketenaansprakelijkheid
3.2 Opdrachtgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de koper van een toekomstige zaak
3.3 Aansprakelijkheid van de koper van een bestaande zaak
4 Consequenties voor de confectiesector
5 Mogelijkheden tot bescherming tegen het risico van aansprakelijkheid
5.1 Wettelijke vrijwaring
5.2 Rechtstreeks storten
5.3 Clearinghouse met waarborgfonds
6 Volgorde van aansprakelijkstelling
7 Wegwijsplicht in de confectiesector
8 De heffing en invordering van omzetbelasting
9 Internationaal aspect
10 Handhaving
11 Overige aanpassingen van de Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering en van de Invorderingswet 1990
12 FinanciŰle en personele gevolgen
xArtikelsgewijs
xxx Artikelen I t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel betreft een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid in de confectiesector tot de bedrijfsmatig handelende opdrachtgever en in het verlengde daarvan tot de bedrijfsmatig handelende koper. Het is een vervolg op de Wet van 22 december 1993 tot wijziging van de Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet 1990 in verband met de toepassing van de ketenaansprakelijkheid in de confectiesector (Wet ketenaansprakelijkheid confectiesector) (Stb. 1993, 734), die op 1 februari 1994 in werking is getreden. Voorts voorziet het wetsvoorstel in invoering van een vrijwaringsregeling in de ketenaansprakelijkheid.

     In deze memorie van toelichting wordt eerst de voorgeschiedenis van dit wetsvoorstel beschreven. Daarna wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de maatregelen inzake de ketenaansprakelijkheid, de opdrachtgeversaansprakelijkheid en de kopersaansprakelijkheid in de confectiesector. In hoofdstuk 4 komen de consequenties voor de confectiesector aan de orde. Daarop volgt in hoofdstuk 5 een uiteenzetting over mogelijkheden tot bescherming tegen het risico van aansprakelijkheid. In dit hoofdstuk wordt de wettelijke vrijwaring van ketenaansprakelijkheid toegelicht. Vervolgens wordt in de volgende hoofdstukken aandacht besteed aan de volgorde van aansprakelijkstelling (hoofdstuk 6), wegwijsplicht in de confectiesector (hoofdstuk 7), de heffing en invordering van omzetbelasting (hoofdstuk 8), het internationaal aspect (hoofdstuk 9) en handhaving (hoofdstuk 10). Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om enkele lacunes in de regeling van verhaalsbevoegdheden in de Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering en in de Invorderingswet 1990 op te vullen. Tevens wordt de regeling van bezwaar en beroep van de aansprakelijk gestelde in artikel 50 Invorderingswet 1990 gewijzigd. Ook is de verhaalsregeling in artikel 16f Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering en artikel 55 Invorderingswet 1990 aangepast. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 11. De financiŰle en personele gevolgen zijn weergegeven in hoofdstuk 12. Daarop volgt de artikelsgewijze toelichting.

rblz.|2| 

2. Voorgeschiedenis


     Het wetsvoorstel ketenaansprakelijkheid confectiesector (Kamerstukken II 1992-1993, 22 958, nr. 2), dat heeft geleid tot de Wet van 22 december 1993, is in december 1992 ingediend naar aanleiding van de vragen van het toenmalige lid van de Tweede Kamer Kombrink over "onduidelijkheden omtrent confectieateliers" (Kamerstukken II 1989-1990, Aanhangsel Handelingen nr. 586). In het antwoord op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x