BESLUIT van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 386, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand en van de Invoeringswet Wet werk en bijstand ¹

1. Ingevolge artikel VIIIa van de Intrekkingswet IWwb is het besluit met ingang van 1 januari 2009 komen te vervallen, red.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2003, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/WWB/03/76852;
Gelet op artikel 85 van de Wet werk en bijstand en de artikelen 2, tweede lid, en 72 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Wet werk en bijstand treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.