blz. 1  

Kamerstukken II 2002-2003, 28 740

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

Algemeen

 

     Dit wetsvoorstel strekt ertoe de griffierechten in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten met 15% te verhogen. In deze memorie van toelichting wordt gemakshalve steeds de term griffierechten gebruikt, ook indien daarmee tevens het vast recht en het overig recht in de Wet tarieven in burgerlijke zaken wordt bedoeld. Met de hierboven genoemde verhoging wordt een extra opbrengst van de griffierechten met circa €|17 miljoen gerealiseerd.

     Het kabinet is zich ervan bewust dat het van belang is dat met de verhoging van de griffierechten het recht op toegang tot de rechter zoals gewaarborgd in artikel 6 EVRM [Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, red.] niet in het geding mag komen. Volgens vaste jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens [EHRM, red.] is het recht op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.