BESLUIT van 19 december 2003, Stb. 2003, 525, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 december 2003 tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten inzake verlenging van het bij de Wet beperking export uitkeringen behorende overgangsrecht en enkele andere wijzigingen (Stb. 2003, 524)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2003, nr. SV/V&V/0394785;
     Gelet op artikel VIII van de Wet van 10 december 2003 tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten inzake verlenging van het bij de Wet beperking export uitkeringen behorende overgangsrecht en enkele andere wijzigingen (Stb. 2003, 524);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 10 december 2003 tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten inzake verlenging van het bij de Wet beperking export uitkeringen behorende overgangsrecht en enkele andere wijzigingen (Stb. 2003, 524) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.