BESLUIT van 19 december 2003, Stb. 2003, 558, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 december 2003, houdende premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers (Stb. 2003, 557)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2003, nr. W&I/IBA/03/96114;
     Gelet op artikel II van de Wet van 19 december 2003, houdende premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers (Stb. 2003, 557);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 19 december 2003, houdende premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers (Stb. 2003, 557) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.