BESLUIT van 19 december 2003, houdende vaststelling van de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag voor 2004

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2003, nr. ASEA/LIV/03/78854;
     Gelet op artikel 14, vijfde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
     De Raad van State gehoord (advies van 8 december 2003, nr. W12.03.0498/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2003, nr. ASEA/LIV/03/92773;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
Met ingang van 1 januari 2004 en 1 juli 2004 worden de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
a.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.