blz. 1  

Kamerstukken II 2003-2004, 29 292

Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I en II
 

 

 

Algemeen

 

     In het Strategisch Akkoord van 3 juli 2002 (Kamerstukken II 2001-2002, 28 375, nr. 5) is met het oog op de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba) de volgende passage opgenomen: "De Pemba wordt per 1 januari 2003 afgeschaft voor MKB-bedrijven die minder dan 25 werknemers in dienst hebben. Wel wordt voor hen een differentiatie van de WAO-premie op brancheniveau ingevoerd".
     Met het Besluit van 19 november 2002 tot wijziging van het Besluit premiedifferentiatie WAO in verband met het afschaffen van de ge├»ndividualiseerde opslag of korting voor kleine werkgevers (Stb. 2002, 585) is de feitelijke afschaffing van de Pemba voor bedrijven met een loonsom gelijk aan of minder dan 25-maal de gemiddelde loonsom (verder te noemen "kleine werkgevers") geregeld. Deze feitelijke afschaffing is wat betreft de invoeringsdatum onderscheiden van de introductie van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers per 1 januari 2004, die zal worden geregeld met een Besluit tot wijziging van het Besluit premiedifferentiatie WAO en het Besluit beperking eigen risico dragen WAO in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.