Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  IWWB  INZAKE  CATEGORIALE  BIJZONDERE  BIJSTAND  KOSTEN  CHRONISCHE  ZIEKTE  OF  HANDICAP

Versie 9 juli 2004

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2003-2004, 29 420.
Handelingen II 2003-2004, blz. 5330-5352, 5367-5368.
Kamerstukken I 2003-2004, 29 420 (A, B, C).
Handelingen I 2003-2004, zie vergadering d.d. 5/6 juli 2004.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 362, houdende wijziging van de Invoeringswet Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van de bevoegdheid aan gemeentebesturen om in het kader van de Wet werk en bijstand categoriale regelingen voor de kosten van chronische ziekte of handicap voort te zetten of nieuwe categoriale regelingen ter zake tot stand te brengen. Inwerkingtreding: 23 juli 2004, zie artikel II.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gemeentebesturen de mogelijkheid te bieden om in het kader van de Wet werk en bijstand bestaande categoriale regelingen voor de kosten van chronische ziekte of handicap voort te zetten, dan wel nieuwe categoriale regelingen ter zake tot stand te brengen en daarvoor de Invoeringswet Wet werk en bijstand te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Aan artikel 10 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand worden twee leden toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x