Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  WIJZIGING  IWWB  INZAKE  CATEGORIALE  BIJZONDERE  BIJSTAND  KOSTEN  CHRONISCHE  ZIEKTE  OF  HANDICAP

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2003-2004, 29 420

Wijziging van de Invoeringswet Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van de bevoegdheid aan gemeentebesturen om in het kader van de Wet werk en bijstand categoriale regelingen voor de kosten van chronische ziekte of handicap voort te zetten of nieuwe categoriale regelingen ter zake tot stand te brengen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     In verband met het gebleken belang van aanvullende inkomensondersteuning heeft het kabinet voor 2004 aan het fictief budget bijzondere bijstand in de algemene uitkering uit het gemeentefonds |80 miljoen toegevoegd (Kamerstukken II 2003-2004, 29 200, XV, nr. 64). Bij dit besluit ziet het kabinet op ondersteuning naar draagkracht, met specifieke aandacht voor noodzakelijke kosten tengevolge van chronische ziekte of handicap. Daarmee worden de mogelijkheden vergroot die de Wet werk en bijstand aan de gemeentebesturen biedt voor aanvullende inkomensondersteuning.
     Artikel I maakt het de gemeentebesturen mogelijk om bestaande categoriale regelingen voor de kosten van chronische ziekte of handicap voort te zetten en nieuwe regelingen in te voeren. Artikel 10, eerste lid, van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x