blz. 1  

Kamerstukken II 2003-2004, 29 499

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m VIII
 

 

 

Algemeen

 

     Op 1 januari 2004 zijn de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Invoeringswet Wwb in werking getreden. Door een omissie is in de Invoeringswet het overgangsrecht voor bijstandverlening aan Nederlanders in het buitenland niet in stand gehouden en is geen verwijzing naar de Wwb in de zogenoemde kopjesregeling opgenomen. Met dit wetsvoorstel wordt in onderscheidenlijk de artikelen II en VII beoogd deze omissies te herstellen. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele technische verbeteringen aan te brengen in de Wwb en enige andere wetten. De wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 (artikel VI) is in overleg met

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.