BESLUIT van 16 augustus 2004, Stb. 2004, 451, houdende vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Invoeringswet Wet werk en bijstand

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 augustus 2004, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/2004/52318;
     Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Invoeringswet Wet werk en bijstand;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Het in artikel 11, eerste lid, van de Invoeringswet Wet werk en bijstand bedoelde tijdstip wordt vastgesteld op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.