Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BESLUIT  WIJZIGING  BESLUIT  VAN  25  OKTOBER  2004  INZAKE  NIET  IN  WERKING  TREDEN  ARTIKEL  98  WET  KINDEROPVANG

 

 

 

 
BESLUIT van 10 december 2004, Stb. 2004, 707, tot wijziging van het Besluit van 25 oktober 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kinderopvang en het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang (Stb. 2004, 555)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2004, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/2004/84086;
     Gelet op artikel 116, eerste lid, van de Wet kinderopvang;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
In artikel 1, eerste lid, van het Besluit van 25 oktober 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kinderopvang en het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang (Stb. 2004, 555) wordt "de artikelen 97 tot en met 99" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x