Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BESLUIT  VASTSTELLING  WETTELIJK  MINIMUMLOON  PER  1  JANUARI  2005  EN  1  JULI  2005
 
 
19 december 2003, Stb. 2004, 709
Inwerkingtreding: 1 januari 2004
(T.a.v. art. 14:5 WML)

 

 

 

 
BESLUIT van 10 december 2004, houdende vaststelling van de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag voor 2005

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 oktober 2004, nr. ASEA/LIV/04/70713;
     Gelet op artikel 14, vijfde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
     De Raad van State gehoord (advies van 18 november 2004, nr. W12.04/81820);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2003, nr. ASEA/LIV/03/92773;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
Met ingang van 1 januari 2005 en 1 juli 2005 worden de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
a. |

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x