BESLUIT van 23 december 2004, Stb. 2004, 718, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen kunstenaars alsmede vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 78a, eerste lid, van genoemde wet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2004, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/2004/84801;
     Gelet op de artikelen 78a en 80 van de Wet werk en inkomen kunstenaars;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet werk en inkomen kunstenaars in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.