Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WW  IN  VERBAND  MET  MAXIMERING  ZIEKENGELDLASTEN  IN  WACHTGELDFONDS  UITZENDSECTOR  EN  ENIGE  ANDERE  WETTEN  IN  VERBAND  MET  WVLZ  2003

Versie 23 december 2004

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2003-2004, 2004-2005, 29 718.
Handelingen II 2004-2005, blz. 1278-1278.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 718 (A, B, C, D).
Handelingen I 2004-2005, blz. 546-550.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 731, houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003. Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 732).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Werkloosheidswet te regelen dat een maximum geldt voor hetgeen ten laste van het wachtgeldfonds voor de uitzendsector wordt gebracht met betrekking tot de ziekengeldlasten en dat het wenselijk is enige socialezekerheidswetten aan te passen in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In artikel 90, vierde lid, wordt "eerste lid" vervangen door: eerste of derde lid.
B.
[MvT]
Artikel 94 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x