Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  WIJZIGING  WW  IN  VERBAND  MET  MAXIMERING  ZIEKENGELDLASTEN  IN  WACHTGELDFONDS  UITZENDSECTOR  EN  ENIGE  ANDERE  WETTEN  IN  VERBAND  MET  WVLZ  2003

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2003-2004, 29 718

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Maximering lasten van het ZW-vangnet voor de uitzendsector
2.1 Huidige situatie
2.2 Vormgeving maximering
3 Overige wijzigingen
3.1 Verhaalsregeling
3.2 Zieke zeelieden en ziekmelding nieuwe stijl
4 Commentaren
5 FinanciŽle gevolgen
xArtikelsgewijs
xxx Artikelen I t/m VII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen die nauw samenhangen met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 die op 1 januari 2004 in werking is getreden. Die wet verlengde de periode van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte alsmede de periode waarover ziekengeld wordt betaald op grond van de Ziektewet (ZW) naar 104 weken.
     Dit wetsvoorstel beoogt in de eerste plaats een maximum te stellen aan de lasten van het vangnet ZW die voor rekening komen van de uitzendsector. Het voornemen daartoe is reeds aangekondigd en gemotiveerd in het kabinetsstandpunt van 12 maart 2004 op het SER-advies [SER: Sociaal-Economische Raad, red.] inzake de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel van arbeidsongeschiktheidsregelingen.Ļ
     Het wetsvoorstel bevat in de tweede plaats een aantal overige wijzigingen van, en in verband met, de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003. Deze wijzigingen hebben met name betrekking op de vormgeving van de verhaalsregeling, het vervallen van de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting in de specifieke situatie van zieke zeelieden die onder het Wetboek van Koophandel (WvK) vallen en het vervallen van de ziekmelding nieuwe stijl. Deze wijzigingen zijn eveneens eerder aangekondigd.≤

1. Kamerstukken II 2003-2004, 28 333, nr. 19.
2. Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 19;

     Aangezien de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 materieel met ingang van 30 december 2004 effect zal hebben - dan eindigt immers de eerste ziekteperiode van 52 weken en begint de verlenging met het tweede ziektejaar - is het gewenst dat de wijzigingen die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen ook uiterlijk per die datum in werking kunnen treden.

     De wijzigingen worden hieronder nader toegelicht.

rblz.|2| 

2. Maximering lasten van het ZW-vangnet voor de uitzendsector


     Het risico van ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid van flexibele arbeidsrelaties en de financiŽle gevolgen daarvan is al enige tijd een belangrijk punt van aandacht. Het kabinet heeft daarom

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x