blz. 1  

Kamerstukken II 2004-2005, 29 850

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiƫle tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen op grond van de AOW ontvangen, alsmede in verband met enige aspecten van de financieringssystematiek

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     Het onderhavige wetsvoorstel voorziet enerzijds in een noodzakelijke technische wijziging van de Wet werk en bijstand (Wwb) in verband met het met ingang van 1 januari 2005 verlenen van een financiĆ«le tegemoetkoming aan personen met een ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet [zie Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers, red.], te weten een wijziging van de artikelen 22 (Normen 65 jaar en ouder) en 38 (Aanpassing normen en bedragen), en anderzijds in een wijziging van de Wwb met betrekking tot een tweetal aspecten van de financieringssystematiek, te weten een wijziging van artikel 71 (Aanpassing uitkering inkomensdeel) en een wijziging van artikel 74 (Aanvulling uitkering

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.