BESLUIT van 21 januari 2005, Stb. 2005, 35, houdende vaststelling van het tijdstip waarop enige artikelen van de Algemene bijstandswet vervallen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 januari 2005, Directie Werk en bijstand, nr. W&B/URP/05/3693;
     Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Invoeringswet Wet werk en bijstand;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen 65, 70, 106 tot en met 108a, 113 tot en met 115 en, voor zover het niet betreft zelfstandigen als bedoeld in artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand, de artikelen 14 tot en met 14f en 142a van de Algemene bijstandswet vervallen met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.