Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  GRONDWET  INZAKE  TIJDELIJKE  VERVANGING  VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  BIJ  ZWANGERSCHAP,  BEVALLING  OF  ZIEKTE

Versie 20 januari 2005

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2002-2003, 2003-2004, 28 727.
Handelingen II 2003-2004, blz. 5470-5481, 5704-5704.
Kamerstukken I 2004-2005, 28 727 (A, B, C).
Handelingen I 2004-2005, blz. 573-575.

MEMORIE VAN TOELICHTING (eerste lezing)
MEMORIE VAN TOELICHTING (tweede lezing)

 

 

WET van 20 januari 2005, Stb. 2005, 52, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte. Inwerkingtreding: 11 oktober 2006 (Stb. 2006, 449).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet van 27 maart 2002 (Stb. 2002, 172) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot aanvulling van de bepalingen in de Grondwet inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT + bis]
De Grondwet ondergaat de in de artikelen II en III omschreven veranderingen.

 

Art. II.  [MvT + bis]
A.
[MvT + bis]
Na artikel 57 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x