blz. 1  

Kamerstukken II 2002-2003, 28 727

Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot aanvulling van de bepalingen in de Grondwet inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling en ziekte, vastgesteld bij de Wet van 27 maart 2002 (Stb. 2002, 172), met het oog op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.