Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  INKOMENSAANVULLING  2005

Versie 24 maart 2005

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 30 005.
Handelingen II 2004-2005, blz. 3712-3735, 3767-3772, 3816-3817.
Kamerstukken I 2004-2005, 30 005 (A, B, C).
Handelingen I 2004-2005, blz. 926-926.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 24 maart 2005, Stb. 2005, 192, tot aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden (Wet inkomensaanvulling 2005). Inwerkingtreding: 15 april 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in een inkomensaanvulling voor ouderen met een bescheiden inkomen en in een technische wijziging van de vaststelling van de vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 8.17, eerste lid, wordt "|30 728" vervangen door: |30 778.

 

Art. II.  [MvT]
De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 22b, eerste lid, wordt "|30 728" vervangen door: |30 778.

 

Art. III.  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In artikel 37, tweede lid, vervalt de tweede zin.
B.
[MvT]
Artikel 38, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x