blz. 1  

Kamerstukken II 2004-2005, 30 090

Technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op het terrein van de arbeidsmarkt en de bijstand en enige andere terreinen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m VI
 

 

 

Algemeen

 


     Bij deze wet worden in verschillende wetten op het terrein van de arbeidsmarkt en de bijstand wijzigingen van voornamelijk technische aard aangebracht. Het gaat onder andere om redactionele verbeteringen en het corrigeren van onjuiste verwijzingen. In het artikelsgewijze deel wordt nader ingegaan op de verschillende

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.