Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige


Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WET  WIJZIGING  RECONSTRUCTIEWET  CONCENTRATIEGEBIEDEN

Versie 26 mei 2005

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 30 051.
Handelingen II 2004-2005, blz. 4761-4761.
Kamerstukken I 2004-2005, 30 051 (A).
Handelingen I 2004-2005, blz. 1139-1140.

 

 

WET van 26 mei 2005, Stb. 2005, 523, tot wijziging van de Wet van 26 mei 2005 tot wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de rechtsbescherming ter zake van het ruilplan aan de burgerlijke rechter). Inwerkingtreding: 16 juni 2006 (Stb. 2006, 268).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om de rechtsbescherming ter zake van het ruilplan bij herverkaveling in het kader van de Reconstructiewet concentratiegebieden op te dragen aan de burgerlijke rechter;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
Indien het bij koninklijke boodschap van 27 november 2002 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de rechtsbescherming bij de lijst der geldelijke regelingen aan de burgerlijke rechter) (Kamerstukken II 2002-2003, 28 688, nrs. 1-2) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x