BESLUIT van 2 december 2005, Stb. 2005, 619, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de artikelen 122c en 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr SV/AL/05/96965;
     Gelet op de artikelen 141 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 2.20 van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en 127 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
 
     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. De artikelen van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.