blz. 1  

Kamerstukken II 2004-2005, 30 198

Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met verlaging van de leeftijdsgrens voor de eenmalige herbeoordelingen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

1 Algemeen
2 Verlaging van de leeftijdsgrens voor herbeoordeling
3 Financiële gevolgen
4x Adviezen UWV/IWI
 

 

 

1. Algemeen


     In de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten is geregeld dat bestaande uitkeringsgerechtigden eenmalig worden herbeoordeeld met het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Stb. 2004, 434). Twee groepen zijn uitgezonderd van de herbeoordelingsoperatie, namelijk alle arbeidsongeschikten die bij eerdere herbeoordelingsoperaties zijn ontzien en degenen die zijn geboren vóór 2 juli 1949. De herbeoordelingsoperatie is gestart op 1 oktober 2004.
     Op 5 november 2004 heeft het kabinet met delegaties van werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van de Arbeid overeenstemming bereikt over een kabinetsverklaring over wijzigingen in het voorgenomen beleid (Kamerstukken II 2004-2005, 29 800 XV, nr. 58). De verklaring heeft onder andere betrekking op de beleidsvoornemens ten aanzien van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.