Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  WIJZIGING  ONDER  MEER  WWB  IN  VERBAND  MET  VERVALLEN  UITBESTEDINGSVERPLICHTING  VOOR  RE¤NTEGRATIE  VOOR  GEMEENTEN

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2004-2005, 30 202

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor re´ntegratie voor gemeenten

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
x Artikelen I t/m V
 

 

 

Algemeen

 

     Tijdens de plenaire behandeling van het verslag van het algemeen overleg over de re´ntegratiemarkt en de effectiviteit van het re´ntegratiebeleid van 13 april jl. is de motie-Bruls c.s.aangenomen (Kamerstukken II 2004-2005, 28 719, nr. 12), waarin het kabinet wordt verzocht de uitbestedingsverplichting van werkzaamheden in het kader van de re´ntegratie voor gemeenten per 1 januari 2006 af te schaffen.
     Overwegingen hierbij, voor de Tweede Kamer, waren dat het trendrapport re´ntegratiemarkt (Kamerstukken II 2004-2005, 28 719, nr. 3) laat zien dat de re´ntegratiemarkt voldoende functioneert, dat gemeenten maatwerk moeten kunnen leveren en dat gemeenten met de Wet werk en bijstand (Wwb) volledig financieel verantwoordelijk zijn gemaakt voor het re´ntegratiebudget en daarmee een optimale prikkel hebben om de kortste weg naar werk te zoeken. Daarbij past het in de redenering van de Tweede Kamer niet dat het Rijk gemeenten verplicht een gedeelte van hun vrij besteedbare budget te reserveren voor re´ntegratietrajecten op de private markt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft al eerder in een schrijven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (d.d. 17 november 2004) het standpunt ingenomen dat de uitbestedingsverplichting voor gemeenten en de aanbestedingsregels van het Besluit SUWI zouden kunnen vervallen.
     Het onderhavige wetsvoorstel strekt tot uitvoering van genoemde motie. Hierin vervallen de artikelen 7, vierde lid, van de Wwb, 34, derde lid, van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x