Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ONDER  MEER  AWIR

Versie 22 december 2005

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 30 337.
Handelingen II 2005-2006, blz. 1577-1590, 1746-1747.
Kamerstukken I 2005-2006, 30 337 (A, B).
Handelingen I 2005-2006, blz. 553-554.

 

 

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 691, houdende wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten. Inwerkingtreding: 1 januari 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om bij de aanvang van het eerste berekeningsjaar waarbij de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen van toepassing is enkele wijzigingen aan te brengen in die wet, in de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en in enige andere wetten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV. Wet werk en bijstand
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 31, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel d komt te luiden:
d. tegemoetkomingen in de zin van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;.
2. Het met artikel 3.8.20, onderdeel D, onder 2, van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in het tweede lid ingevoegde onderdeel komt te luiden:
#. een no-claimteruggave als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet.
B.
Artikel 64, eerste lid, onderdeel h, komt te luiden:
h. de Belastingdienst/Toeslagen betreffende de toekenning van tegemoetkomingen met toepassing van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer betreffende de toepassing van de Wet bevordering eigenwoningbezit;.
C.
Artikel 67, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x