BESLUIT van 15 december 2005, Stb, 2005, 717, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2005, nr. SV/F&W/05/98614, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van FinanciĆ«n en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 127 van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 52 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De artikelen van de Wet financiering sociale verzekeringen treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.