Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WWB  INZAKE  OPENSTELLEN  RECHT  OP  LANGDURIGHEIDSTOESLAG  BIJ  ENIGE  INKOMSTEN

Versie 5 juli 2006

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 30 484.
Handelingen II 2005-2006, blz. 5012-5025, 5050-5070, 5095-5096.
Kamerstukken I 2005-2006, 30 484 (A, B, C).
Handelingen I 2005-2006, blz. 1706-1710.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 5 juli 2006, Stb. 2006, 349, tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met openstellen van het recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten zijn ontvangen. Inwerkingtreding: 1 september 2006 (Stb. 2006, 387).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet werk en bijstand te wijzigen in verband met openstellen van het recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten zijn ontvangen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet werk en bijstand  [MvT]
Artikel 36, eerste lid, onderdeel b, van de Wet werk en bijstand komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x