Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WZT  EN  IZVW  IN  VERBAND  MET  VEREENVOUDIGING  PROCEDURE  VASTSTELLING  STANDAARDPREMIE  ALS  GRONDSLAG  ZORGTOESLAG

Versie 20 oktober 2006

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 30 653.
Handelingen II 2006-2007, blz. 69-69.
Kamerstukken I 2006-2007, 30 653 (A).
Handelingen I 2006-2007, blz. 81-82.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 20 oktober 2006, Stb. 2006, 547, tot wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de vereenvoudiging van de procedure ter vaststelling van de standaardpremie als grondslag voor de zorgtoeslag en als gevolg hiervan een wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet. Inwerkingtreding: 22 november 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de procedure inzake de vaststelling van de standaardpremie als grondslag voor de zorgtoeslag te vereenvoudigen en dat daartoe wijziging van de Wet op de zorgtoeslag nodig is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x