Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  WIJZIGING  WZT  EN  IZVW  IN  VERBAND  MET  VEREENVOUDIGING  PROCEDURE  VASTSTELLING  STANDAARDPREMIE  ALS  GRONDSLAG  ZORGTOESLAG

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2005-2006, 30 635

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de vereenvoudiging van de procedure ter vaststelling van de standaardpremie als grondslag voor de zorgtoeslag en als gevolg hiervan een wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     Bij het opstellen van de Wet op de zorgtoeslag is gekozen voor de volgende procedure ter vaststelling van de standaardpremie als grondslag voor de zorgtoeslag: in september van ieder jaar vindt een raming plaats van de gemiddelde premie voor een zorgverzekering in het volgende jaar (het berekeningsjaar). Aan de hand hiervan wordt de standaardpremie vastgesteld. In april van het berekeningsjaar wordt bezien of er een verschil is tussen de geraamde en de werkelijke gemiddelde premie. Indien er een verschil is dat groter is dan |25,-, stelt de minister de standaardpremie voor het

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x