blz. 1  

Kamerstukken II 2005-2006, 30 635

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de vereenvoudiging van de procedure ter vaststelling van de standaardpremie als grondslag voor de zorgtoeslag en als gevolg hiervan een wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     Bij het opstellen van de Wet op de zorgtoeslag is gekozen voor de volgende procedure ter vaststelling van de standaardpremie als grondslag voor de zorgtoeslag: in september van ieder jaar vindt een raming plaats van de gemiddelde premie voor een zorgverzekering in het volgende jaar (het berekeningsjaar). Aan de hand hiervan wordt de standaardpremie vastgesteld. In april van het berekeningsjaar wordt bezien of er een verschil is tussen de geraamde en de werkelijke gemiddelde premie. Indien er een verschil is dat groter is dan €|25,-, stelt de minister de standaardpremie voor het

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.