BESLUIT van 24 november 2006, Stb. 2006, 621, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Veegwet EZ 2005 en de Wet van 20 november 2006 tot wijziging van de Gaswet in verband met de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (PbEU L 289) (Stb. 2006, 595)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 17 november 2006, nr. WJZ 6097221;
     Gelet op artikel XXVI van de Veegwet EZ 2005 en artikel II van de Wet van 20 november 2006 tot wijziging van de Gaswet in verband met de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (PbEU L 289) (Stb. 2006, 595);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De volgende artikelen van de Veegwet EZ 2005 treden in werking op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.