BESLUIT van 11 december 2006, Stb. 2006, 664, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht, twee andere wetten en diverse besluiten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 4 december 2006, nr. FM 2006-02818 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen en Internationaal;
     Gelet op artikel 7:2 van de Wet op het financieel toezicht, artikel 179 van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht, artikel IV van de Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2, artikel 18 van het Besluit bekostiging financieel toezicht, artikel 60 van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft, artikel 5 van het Besluit definitiebepalingen Wft, artikel 33 van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, artikel 29 van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft, artikel 31 van het Besluit marktmisbruik Wft, artikel 8 van het Besluit boetes Wft, artikel 40 van het Besluit reikwijdtebepalingen Wft, artikel 147 van het Besluit prudentiële regels Wft, artikel 177 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, artikel 27 van het Aanpassingsbesluit Wft en artikel XIII van het Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2.

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.