BESLUIT van 12 december 2006, Stb. 2006, 671, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet geurhinder en veehouderij

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 december 2006, nr. DJZ2006331674, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
     Gelet op artikel 15 van de Wet geurhinder en veehouderij;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet geurhinder en veehouderij treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.