blz. 1  

Kamerstukken II 2005-2006, 30 664

Wijziging van de Wet houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     Het onderhavige wetsvoorstel (hierna: novelle) is een wijziging met betrekking tot de ingangsdatum van het bij koninklijke boodschap van 4 april 2005 ingediende voorstel van wet houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (Kamerstukken I 2004-2005, 30 063, A; hierna: wetsvoorstel). Uit het wetsvoorstel volgt dat de toeslag van personen die op 4 mei 2005 buiten Nederland in een lidstaat van de EU/EER of Zwitserland woonden in drie jaarlijkse termijnen wordt afgebouwd. Op 1 juni 2006 zou volgens dit wetsvoorstel een begin gemaakt moeten

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.